تعرفه طراحی سایت (پکیج طلایی)

تعرفه طراحی سایت (پکیج طلایی)

طراحی سایت (پکیج طلایی) برای کلیه مشاغل با قیمت 2/000/000 تومان با توجه به نیاز ها و درخواست های کارفرما توسط تیم متخصص و مجرب رکسان وب انجام می شود.

ادامه مطلب

تعرفه طراحی سایت (پکیج نقره ای)

تعرفه طراحی سایت (پکیج نقره ای)

طراحی سایت (پکیج نقره ای) برای کلیه مشاغل با قیمت 1/500/000 تومان با توجه به نیاز ها و درخواست های کارفرما توسط تیم متخصص و مجرب رکسان وب انجام می شود.

ادامه مطلب

تعرفه طراحی سایت (پکیج برنزی)

تعرفه طراحی سایت (پکیج برنزی)

طراحی سایت (پکیج برنزی) برای کلیه مشاغل با قیمت 900/000 تومان با توجه به نیاز ها و درخواست های کارفرما توسط تیم متخصص و مجرب رکسان وب انجام می شود.

ادامه مطلب

امتیاز دهید:
به این صفحه

به این سایت